Vi är mitt inne i en fotografisk turbulent tid, allt är tillåtet och ingen riktning dominerar så tydligt som det har gjort under de senaste decennierna. Åtminstone utifrån ett historisk dokumenterat perspektiv. Idag när alla fotograferar och vi översköljs av bilder på Facebook och Instagram blir det oerhört viktigt att det finns något som berör, en berättelse, ett innehåll. Det var just det som juryn för Höstsalongen 2014 letade efter. De sökte egensinnigheten, det udda, lekfullheten och experimentlustan. De har premierat mod och originalitet.

Syftet med Höstsalongen 2014 är också att visa en bredd av olika uttryck, känslor och tekniker. Utställningen ger en bra bild av svensk fotografi idag, från amatörbilder med mobilkamera till etablerade fotografer som använder kameran som verktyg i sitt konstnärskap eller arbetar över lång tid med dokumentära projekt. Under 60- och 70-talet dominerade den svartvita dokumentära fotografin där mötet med människor var det väsentliga. Under 80- och 90-talet börjar fler fotografer att lämna verkligheten, det noggrant iscensatta ersatte ögonblicksbilder. Idag är fotografi en självklar del av samtidskonsten. Men vi ser också allt fler berättande verk som skildrar aktuella samhällsfrågor.

På Höstsalongen 2014 finns såväl regisserade och självreflekterande verk som dokumentära skildringar. Varje verk har bedömts utifrån sin egen styrka och suveränitet. De står för sig själva och berättar sin egen historia. Det ska betonas att urvalet gjordes anonymt. Det fanns inte heller några ramar eller givet tema som fotograferna skulle förhålla sig till. Det var ett medvetet upplägg. Men när juryn hade gjort sitt val utkristalliserade sig en röd tråd. Man kanske inte ser den, det spelar egentligen ingen roll. Varje bild är värd att betrakta och reflektera över.

Höstsalongen 2014 är ett tillfälle att stifta bekantskap med svensk fotografi utifrån ett brett perspektiv, från unga namn till äldre och etablerade fotografer, från 20 år till 69 år. Utställningen pendlar mellan olika sinnesstämningar och känslor. Här finns hopp och förtvivlan, allvar och humor, glädje och sorg. Här finns drömmarna och våra rädslor. Känslor som vi bär på genom livet. Den handlar om livet som pågår, om identitet, tillhörighet och bekräftelse. Varje fotograf har sitt eget språk, gemensamt är deras vilja och lust att berätta.

Samtliga fotografier i Höstsalongen 2014 är till salu. För mer information om priser och tillgänglighet, kontakta Fotografiska Art Partner, Anna Sievert på anna.sievert@fotografiska.se

Fotografierna i Höstsalongen är producerade av ProCenter.